Критерії

Обґрунтування критеріїв

Зміст

Бали

Зміст матеріалу

Розуміння завдання

– робота демонструє точне розуміння завдання;

5

– мають місце матеріали, котрі частково не відносяться до теми;

3

– включені матеріали, що зовсім не відносяться до теми, відібрана інформація не аналізується.

0

Повнота розкриття теми

– повно;

5

– частково;

3

– не розкрито.

0

Виклад аспектів теми

– викладено повно;

5

– частково;

3

– не викладено.

0

Виклад стратегії розв’язку проблеми

– викладена стратегія розв’язку проблеми;

5

– процес розв’язку неповний;

3

– процес розв’язку неправильний.

0

Логіка викладу інформації

– логічний виклад матеріалу;

5

– порушення логіки;

3

– відсутність логіки.

0

Оформлення роботи

Граматичне та стилістичне оформлення роботи

– грамотно та стилістично правильно оформлена робота;

5

– негрубі помилки;

3

– грубі помилки.

0

Кiлькiсть переглядiв: 54

Коментарi