Метою роботи є застосування статистичних методів при дослідженні кількісних характеристик населення села Носачів, зокрема, встановлення кількості народжень та смертей по Носачівській сільській раді та вивчення руху населення за період з 2001 по 2013 рік, а також здійснення перспективного прогнозу чисельності населення.

Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити наступні завдання:

· провести статистичне спостереження;

· визначити кількість народжень та смертей за 2001-2013роки по Носачівській сільській раді;

· дослідити рух населення за вищевказаний період;

· провести аналіз отриманих даних;

· визначити основні статистичні показники;

· оцінити зміну кількісного складу населення;

· подати отримані дані графічним способом.

Об’єкт дослідження: сукупність процесів народжуваності, смертності, природного приросту та механічного руху населення по Носачівській сільській раді.

Предмет дослідження: кількість народжень та смертей у селі Носачів за 13 останніх років; демографічна ситуація в селі за останні 13 років.

Кiлькiсть переглядiв: 88

Коментарi