Метою проведення веб-квесту є:

- ознайомлення учнів з українськими вченими, які сприяли розвитку космонавтики, дослідження внесків українських вчених у розвиток космонавтики, збуджувати інтерес до предмета та до історії рідної країни;

- розвиток пізнавальних здібностей учнів і зацікавленість їх історією космонавтики та її майбутнім;

- виховання постійної потреби в поповленні знань, гордісті за співвітчизників, які зробили неоціненний внесок у розвиток світової науки, виховання національної свідомості і патріотизму, прищеплення почуття поваги й любові до рідного краю, викликати інтерес до його минулого й сучасного;

-формування в учнів наступні групи компетенцій: а) комунікативні ( вміння донести свою думку, відстояти свою точку зору); б) інформаційні (вміння знаходити інформацію та виділяти основну); в) полікультурні ( використання інформації з історії); г) соціальні ( бути готовим до самостійного пошуку правильних рішень, виявляти ініціативу і підкріпляти її фактами); ґ) самоосвітні та саморозвивальні ( заохочення до самоосвіти, до вдосконалення уміння працювати з додатковою літературою та системою Інтернет).

Завдання 1 групи

Створити презентацію на тему: «Розвиток ракетної техніки. Біографії вчених ракетної техніки»

Завдання 2 групи

Створити презентацію на тему: «Творець «Бурану»

Завдання 3 групи

Створити буклет на тему: "Видатні конструктори"

Завдання 4 групи

Створити презентацію на тему: «Вони прославили нашу країну»

Кiлькiсть переглядiв: 66

Коментарi