Утриматися в лідерах

На сцені стоїть крісло, у яке зможе сісти переможець гри. Гравці – шестеро учнів різних вікових категорій – розміщуються за ігровими столами. У кожного з них є таблички з цифрами 1, 2, 3, 4, за допомогою яких вони вибиратимуть відповідь за підказками.

Правила гри

Гра відбувається у три тури. До участі у першому турі запрошуються шість учнів, у другому – чотири школярі, у третьому – двоє.

Перший тур

Завдання першого туру стосуються різних галузей математики та її застосування, але відповідають програмі з математики. Кожен гравець має відповісти на два запитання ведучого. Якщо він зможе зробити це без підказки – отримує 5 балів, з чотирма підказками – 3 бали, з двома - 1 бал. Як відповідати – підказками чи без них – вирішують самі гравці. Набрані гравцями бали рахує асистент, розміщуючи після кожної відповіді на кожному ігровому столі табличку з набраними балами.

Запитання до першого гравця

 1. Назви найменше натуральне число.
 2. За допомогою якого інструмента будують коло?

Запитання для другого гравця

 1. Як називають кут, величина якого більша від прямого?
 2. Як називають одиницю вимірювання площі, яка дорівнює площі квадрата зі стороною 10 м?

Запитання для третього гравця

 1. Як називають число, яке дорівнює тисячі мільйонів?
 2. Скільки кілограмів у одному центнері?

Запитання для четвертого гравця

 1. Назви найбільшу цифру в десятковій системі числення.
 2. Скількома нулями закінчується добуток чисел 20 і 50?

Запитання для п’ятого гравця

 1. Назви найбільше натуральне число.
 2. Як називають закон, у якому стверджується, що від зміни місць доданків сума не змінюється?

Запитання для шостого гравця

 1. Як називають число, що записують над рискою звичайного дробу?
 2. Скільки секунд в одній годині?

Після першого туру двоє гравців, які набрали найменшу, порівняно з іншими, кількість балів, залишають гру. Якщо кілька гравців набрали однакову кількість балів, того, хто пройде у другий тур, вибираємо за допомогою додаткового запитання від ведучого.

Другий тур

У другому турі запитання однакові для всіх чотирьох учасників змагань. Відповіді вони пишуть на аркушах. Їм ставлять три запитання на 1 бал (із двома підказками), три - на 3 бали (з чотирма підказками) та три – на 5 балів. Якщо на запитання вартістю 5 балів гравець відповідає неправильно, то він втрачає 5 балів, якщо на інші запитання він дає неправильну відповідь – нічого не заробляє.

Запитання на 1 бал

 1. Для якої дії не виконується переставний закон?

1) множення;

2) ділення.

 1. Яке число позначають римською цифрою С?

1) 50;

2) 100.

 1. З дитинства якого видатного математика взято такий випадок: «Учитель запропонував учням обчислити суму чисел від 1 до 40. хлопець помітив, що 1+40=41, 2+39=41 тощо. Усього таких пар 20, отже, сума дорівнює 820».

1) Карл Гаусс;

2) Леонард Ейлер.

Запитання на 3 бали

 1. Золоті ворота в Києві споруджено 1037 року. У якому тисячолітті збудовано Золоті ворота?

1) у І;

2) у Х;

3) у ХІ;

4) у тисячному.

 1. Скільки міліметрів в одному дециметрі?

1) 10;

2) 100;

3) 1000;

4) 10000.

 1. Яку дію з нулем не завжди можна виконувати?

1) додавання;

2) віднімання;

3) множення;

4) ділення.

Запитання на 5 балів

 1. Задано квадрат зі стороною 4 см. Що більше – його периметр чи площа? (рівні)
 2. Які числа Піфагор називав чоловічими та жіночими? (парні і непарні)
 3. Скільки нулів у числі трилліон? (12)

Другий тур завершує чемпіонський супербліц, під час якого ведучий ставить усім гравцям по одному запитанню, відповідати на яке потрібно вголос (запитання кожному гравцеві своє0. гравець може відповідати відразу без підказок і заробити 5 балів або взяти 4 чи 2 підказки, тоді ціна запитання відповідно зменшується до 3 та 1 бала. Підсумовуючи набрану протягом попередніх турів і супербліцу кількість балів, залишають для третього туру тільки двох гравців.

Запитання для супербліцу

 1. Назвати середнє арифметичне чисел 5 та 13 (9)
 2. Скільки потрібно зробити розрізів, щоб розпиляти палицю на 12 частин? (11)
 3. Скільки кінців у трьох з половиною палиць? (8)
 4. Цей термін зустрічається не тільки в математиці, а ще й у мисливців та барабанщиків (дріб).

Третій тур

У третьому турі переможець вибирає одну із запропонованих трьох тем для себе і одну – для суперника. Спочатку відповідає той гравець, у кого менше балів, причому ведучий не повідомляє, чи правильну відповідь він дав. Теми, які пропонуються для третього туру: «Числа», «Вчені-математики», «Вимірювання». У кожній темі п’ять запитань. Той, хто відповідає, може вибирати, чи буде від відповідати з підказками та їхню кількість.

Запитання з теми «Числа»

 1. Число 10 позначали знаком …

1) єгиптяни;

2) римляни;

3) слов’яни;

4) вавилоняни.

 1. Як називають сучасні цифри, якими ми користуємося для запису чисел?

1) арабські;

2) римські;

3) прості;

4) індійські.

 1. Як давні слов’яни називали знак, який ставили над буквами, щоб не плутати їх із числами?

1) кружечок;

2) титло;

3) штрих;

4) числівник.

 1. Якому числу встановлено пам’ятник у центрі Будапешту?

1) 0;

2) 1;

3) 3;

4) 100.

 1. На яке число діляться без остачі всі натуральні числа?

1) на нуль;

2) на одиницю;

3) на десять;

4) на тисячу

Запитання з теми «Вчені-математики»

 1. Людина, про яку йдеться у цьому запитанні, була вчителем навігаційної школи у Москві. Його підручник з математики Ломоносов назвав «втратами своєї ученості». А прізвисько йому дав Петро І, побачивши вчителя в оточенні учнів. Хто це?

1) Л.Магницький;

2) М.Лобачевський;

3) Арістотель;

4) Е.Галуа.

 1. Цей учений назвав математику царицею всіх наук, арифметику – царицею математики. Назвіть його ім’я.

1) Піфагор;

2) Архімед;

3) К.Гаусс;

4) М.Лобачевський.

 1. Від імені цього вченого походить широко вживане слово «алгоритм».

1) Аль-Хорезмі;

2) Омар Хайям;

3) Архімед;

4) Аристотель.

 1. Цей математик створив школу, у якій вважали, що у природі все узгоджується із числами. «Усе є число» - така крилата фраза цього математика вже 2,5 тисячі років надихає дослідників на пошуки нових законів гармонії світу.

1) Піфагор;

2) Евклід;

3) Аристотель;

4) П.Чебишов.

 1. Одна з праць цього давньогрецького механіка і математика називається «Псаміт», або «Лічба піщинок». У ній він ставить задачу про підрахунок піщинок, які б містила заповнена вщерть гігантська куля, обмежена самим небом, а найголовніше – створення придатної для таких підрахунків нумерації. Саме цьому вченому належать всім відомі вигуки: «Еврика!» і «Дайте мені точку опори – і я переверну Землю!».

1) Евклід;

2) Архімед;

3) Аль-Хорезмі;

4) Аристотель.

Запитання з теми «Вимірювання»

 1. Що вимірюють за допомогою фунтів?

1) довжину;

2) вагу;

3) час;

4) площу.

 1. Скільки кілограмів у пуді?

1) 10;

2) 12;

3) 16;

4) 100.

 1. Назвіть одиницю, яка за часів Київської Русі була одиницею ваги, а нині стала грошовою.

1) гривня;

2) фунт;

3) рубль;

4) долар.

 1. У метричній системі мір, яка зародилася у Франції, однією з основних одиниць є метр. Крім основних, є кратні і дольні одиниці, назви яких утворюють з основних за допомогою префіксів. Яку одиницю утворюють з основної за допомогою частки «санти»?

1) більша від основної в 100 разів;

2) менша від основної в 100 разів;

3) більша від основної в 10 разів;

4) менша від основної в 10 разів.

 1. Назва цієї одиниці походить від ширини великого пальця, і саме слово голландською означає «великий палець». В Англії розмір цієї одиниці визначено як довжину трьох сухих зернин ячменю, вийнятих із середньої частини колоска. В Англії, Америці і деяких інших країнах – основна одиниця в техніці. До введення метричної системи так було і в нашій країні. Що це за одиниця?

1) дюйм;

2) золотник;

3) фут;

4) миля.

Гра для учнів 6 класу

Перший тур

Запитання до першого гравця

 1. Боязнь якого числа отримала навіть спеціальну назву «трикадекафобія»? (13)
 2. На руках 10 пальців. Скільки пальців на 10 руках?

Запитання для другого гравця

 1. У Мамеда 28 овець. Усі, крім 9, здохли. Скільки овець залишилося?
 2. Назва якого терміну в буквальному перекладі звучить як «спиця колеса»? (радіус)

Запитання для третього гравця

 1. За допомогою якого інструмента вимірюють кути?
 2. У назві якого математичного поняття присутня назва дорогоцінного металу? (золотий переріз, золота пропорція)

Запитання для четвертого гравця

 1. Слово «цифра» походить від арабського «сіфр». Що означало це слово в арабів? (ніщо, нуль, порожнина)
 2. Яке число ділиться на всі числа без остачі (0)

Запитання для п’ятого гравця

 1. Хто перший поділив усі числа на парні та непарні? (Піфагор)
 2. У скільки разів кілометр довший від міліметра? (у 1000000)

Запитання для шостого гравця

 1. У давнину предмети рахували дюжинами. Скільки предметів у дюжині? (12)
 2. Які числа математики називали «абсурдними»? (від’ємні)

Другий тур

Запитання на 1 бал

 1. Звичайно місяць закінчується 30-м або 31-м числом. У якому місяці є 28-е число?

1) У лютому;

2) В будь-якому.

 1. Величина гострого кута дорівнює 12°. Його розглядають в лупу зі збільшенням у 5 разів. Якої величини буде кут?

1) 60°;

2) 12°.

 1. Європейський автор книги «Десята», у якій вперше докладно описано десяткові дроби.

1) Аль-Коші;

2) Сімон Стевін.

Запитання на 3 бали

 1. У якому столітті став загальноприйнятим запис звичайних дробів за допомогою риски?

1) у Х;

2) у ХУІ;

3) у ХУІІІ;

4) у ХХ.

 1. У якій країні було кілька дробів, які мали назву «половина»: ½ (половина), 1/3 (мала половина), ¼ (слабка половина), 2/3 (велика половина)?

1) У Китаї;

2) На Русі;

3) У Греції;

4) В Єгипті.

 1. Які числа називають досконалими?

1) Які мають вісь симетрії;

2) Читаються однаково зліва направо і навпаки;

3) Мають більше ніж два дільники;

4) Дорівнюють сумі всіх своїх дільників (за винятком самого числа).

Запитання на 5 балів

 1. Що означає німецька приказка «потрапити у дроби»? (потрапити у скрутне становище)
 2. Давньогрецькі вчені подавали цілі числа геометрично, за допомогою відрізків, прямокутників та інших фігур. Звідси у них з’явилися назви «плоскі числа» - ті, що можна подати у вигляді добутку двох множників і які виражають площу прямокутника, побудованого на відповідних відрізках (наприклад 18=2*9); квадратні числа можна подати у вигляді добутку двох однакових множників, і ці числа виражають площу квадрата (наприклад 4=2*2). А які числа називали кубічними числами? (ті, які можна подати у вигляді трьох однакових множників і які виражають об’єм куба).
 3. День якого числа святкують 14 березня? (числа пі)

Другий тур завершує чемпіонський супербліц, під час якого ведучий ставить усім гравцям по одному запитанню, відповідати на яке потрібно вголос (запитання кожному гравцеві своє0. гравець може відповідати відразу без підказок і заробити 5 балів або взяти 4 чи 2 підказки, тоді ціна запитання відповідно зменшується до 3 та 1 бала. Підсумовуючи набрану протягом попередніх турів і супербліцу кількість балів, залишають для третього туру тільки двох гравців.

Запитання для супербліцу

 1. Що потрібно зробити зі знаменником, щоб дріб збільшився у 6 разів? (зменшити у 6 разів).
 2. Яке число, якщо його перевернути, збільшиться у 1,5 раза? (6)
 3. Які числа називають паліндром ними? (ті, які однаково читаються зліва направо і справа наліво)
 4. Які дроби єгиптяни називали аліквотними? (зі знаменником 1)

Третій тур

Запитання з теми «Знаки»

 1. Який знак потрібно поставити між числами 3 і 4, щоб дістати число, більше, ніж 3 і менше за 4?

1) Кому;

2) Знак додавання;

3) Знак ділення;

4) Знак віднімання.

 1. Який знак увійшов до математики через друкарську помилку?

1) %

2) +

3) ,

4) :

 1. Замість якого знака євреї пишуть перевернуту букву Т?

1) +

2) –

3) /

4) %

 1. Який знак замінює риска дробу?

1) :

2) ,

3) –

4) <

 1. Що означає знак ‰(проміле)?

1) Одна сота частина числа

2) Одна десята частина числа

3) Одна тисячна частина числа

4) Одна мільйонна частина числа

Запитання з теми «Числа»

 1. Які числа на Русі називали «ламаними»?

1) Дробові

2) Натуральні

3) Багатозначні

4) Парні

 1. Половина – це його третина. Яке це число?

1) 1/6

2) 2/3

3) 3/2

4) 6

 1. Яке число починає натуральний ряд у країнах західної Європи?

1) 0

2) 1

3) 10

4) -1

 1. Як називають числа, добуток яких дорівнює 1?

1) Прості

2) Одиничні

3) Взаємно обернені

4) Протилежні

 1. Ми найчастіше рахуємо десятками. Наступний розряд у десятковій системі числення, 10 десятків – сотні. У Європі впродовж тривалого часу рахували дюжинами. як називають наступний розряд у цій дванадцятковій системі числення – дюжину дюжин?

1) Пуд

2) Грос

3) Стадій

4) Легіон

Запитання з теми «Фігури»

 1. У паперового трикутника відрізали два кути. Скільки кутів стало в цієї фігури?

1) 1

2) 3

3) 4

4) 5

 1. Яку фігуру давні греки вважали вершиною довершеності?

1) Квадрат

2) Шестикутник

3) Куб

4) Коло (круг)

 1. Він буває рівнобедреним та рівностороннім, прямокутним та гострокутним. Що це за фігура?

1) Кут

2) Трикутник

3) Квадрат

4) Конус

 1. Його використовують для вимірювання площ і для позначення родовищ кам’яного вугілля на географічних картах, він магічний – змальований на гравюрі Дюрера – і чорний – на картині Малевича.

1) Відрізок

2) Промінь

3) Трикутник

4) Квадрат

 1. Це грецьке слово означає «струна, що стягує щось таке, що розходиться в боки».

1) Хорда

2) Радіус

3) Діагональ

4) Діаметр

Гра для учнів 7 класу

Перший тур

Запитання до першого гравця

 1. «Істина, яка не викликає сумнівів» - та казали в давнину. Як кажемо ми? (аксіома)
 2. Про що йшлося у трактаті «Китаб вальджабр валь-мукабала»? (про розв’язування рівнянь)

Запитання для другого гравця

 1. Як сказати коротше: сота частина числа? (відсоток)
 2. Назву якої науки перекладають як «вимірювання землі»? (геометрія)

Запитання для третього гравця

 1. Скажіть коротше: прямі, які лежать в одінй площині і не перетинаються (паралельні)
 2. Хто з учених ХІ ст. вперше визначив алгебру як науку про розв’язування рівнянь? (Омар Хайям)

Запитання для четвертого гравця

 1. Як коротше назвати множину точок, розташованих на однаковій відстані від даної точки? (коло)
 2. Яке число не змінюється в результаті піднесення його до будь-якого степеня7 (1)

Запитання для п’ятого гравця

 1. Частина шляху, пройденого автомобілем за 1 годину. Як сказати коротше? (швидкість)
 2. Друга координата точки (ордината)

Запитання для шостого гравця

 1. Прямі, які утворюють в результаті перетину прямий кут (перпендикулярні)
 2. Батьківщина Декарта (Франція)

Другий тур

Запитання на 1 бал

 1. Хто з математиків першим використав знак множення у вигляді крапки і ділення - у вигляді двокрапки?

1) Г.Лейбніц.

2) Аль-Коші.

 1. Яку фігуру Евклід визначав, як те, що не має частин?

1) Точку

2) Пряму

Запитання на 3 бали

 1. Цифри, які сьогодні використовуємо для запису чисел, називають арабськими. Хто розробив цей спосіб запису чисел?

1) Араби

2) Індуси

3) Римляни

4) Слов’яни

 1. Який прилад під назвою «Колесо Паскаля» винайшов Блез Паскаль?

1) Прилад для вимірювання довжини кола

2) Механічний годинник

3) Арифметичну машину для спрощення виконання арифметичних дій – прообраз калькулятора

4) Перший телефон

 1. Для побудови якої фігури використовували перші геометри – гарпедонавти – мотузку, поділену на 12 рівних частин?

1) Прямокутного трикутника або прямого кута

2) Відрізка

3) Куба

4) Квадрата

Запитання на 5 балів

 1. Цьому іонійському філософу, одному із семи мудреців, ми зобов’язані введенням у математику доведень. Йому належить перше доведення теореми про рівність кутів при основі рівнобедреного трикутника. Це він зміг виміряти висоту піраміди за її тінню і вважав, що все походить з води (Фалес)
 2. За цим твором вивчали геометрію протягом двох тисяч років («Начала» Евкліда)
 3. Одними з перших учених, які проявили дослідницький інтерес до азартних ігор, були Паскаль та Галілей. Їх цікавили питання: який шанс виграшу, які ставки робити і як їх справедливо розділити. Їхні дослідження математик Лаплас використав для створення своєї теорії. Як її називають? (теорія ймовірностей)

Другий тур завершує чемпіонський супербліц, під час якого ведучий ставить усім гравцям по одному запитанню, відповідати на яке потрібно вголос (запитання кожному гравцеві своє0. гравець може відповідати відразу без підказок і заробити 5 балів або взяти 4 чи 2 підказки, тоді ціна запитання відповідно зменшується до 3 та 1 бала. Підсумовуючи набрану протягом попередніх турів і супербліцу кількість балів, залишають для третього туру тільки двох гравців.

Запитання для супербліцу

 1. Яке число поєднує пісню «Жили у бабусі», український прапор та музичні ключі? (2)
 2. У кола один кут жовтий, інший – синій. Який кут буде внизу, якщо коло радіусом 1 дм докотиться до кінця стола довжиною 2 м? (у кола немає кутів)
 3. Цей спосіб відшукання простих чисел, за яким із ряду натуральних чисел поступово викреслюють складені числа, містить у назві один із господарчих предметів. Назвіть його. (Решето Ератосфена)
 4. Чому дорівнює різиця між найбільшим двозначним числом і протилежним йому числом? (198)

Третій тур

Запитання з теми «Спрощення»

 1. Спростіть математичну фразу: «хорда, яка проходить через центр кола»

1) Радіус

2) Діаметр

3) Дотична

4) Січна

 1. Спростіть вираз 3a+2a-1

1) 5a

2) 4a

3) 5a-1

4) 5(a-1)

 1. Скоротіть дріб 13/133

1) 1/3

2) Дріб нескоротний

3) 1/11

4) 1/13

 1. Яку операцію у розв’язуванні рівнянь аль-Хорезмі називав словами «валь-джебр» (відновлення)?

1) Перенесення доданків через знак рівності

2) Зведення подібних доданків

3) Розкриття дужок

4) Знаходження коренів рівняння

 1. Друг мого друга – мій друг, ворог мого ворога – мій друг, ворог мого друга – мій ворог, друг мого ворога – мій ворог. Для спрощення запам’ятовування якого правила використовували араби цю аналогію?

1) Порівняння звичайних дробів

2) Правила знаків під час множення додатних і від’ємних чисел

3) Правила додавання додатних і від’ємних чисел

4) Правила ділення на розрядну одиницю

Запитання з теми «Скільки»

 1. Скільки існує двозначних чисел?

1) 2

2) 10

3) 90

4) 100

 1. У сім’ї в кожного з шести братів є по сестрі. Скільки дітей в сім’ї?

1) 7

2) 12

3) 36

4) 49

 1. Через скільки років подружнього життя святкують золоте весілля?

1) 10

2) 25

3) 50

4) 70

 1. Скільки градусів містить кут, якщо він становить половину розгорнутого кута?

1) 45

2) 90

3) 180

4) 360

 1. Скільки існує парних простих чисел?

1) 1

2) 2

3) Безліч

4) Ученні ще не визначили їх кількість.

Запитання з теми «Логічні задачі»

 1. За листівку заплатили 1 грн. та ще половину вартості листівки. Скільки коштує листівка?

1) 1,5 грн.

2) 2 грн.

3) 3 грн.

4) 50 коп.

 1. Горіло 7 свічок. Три згасли. Скільки свічок залишилося?

1) 4

2) 3

3) 7

4) Неможливо визначити

 1. У коробці лежить 15 білих, червоних і чорних куль, причому білих у 7 разів більше, ніж червоних. Скільки в коробці чорних куль?

1) Жодної

2) 7

3) 8

4) 15

 1. Лікар призначив хворому п’ять уколів, по уколу через кожну годину. Скільки часу потрібно, щоб зробити всі уколи?

1) 3 години

2) 4 години

3) 5 годин

4) 6 годин

 1. На столі лежало два кавуни, три груші і чотири морквини. Скільки фруктів лежало на столі?

1) 14

2) 10

3) 8

4) 5

Гра для учнів 8 класу

Перший тур

Запитання до першого гравця

 1. Як називають функцію виду y=kx+b? (Лінійна)
 2. Периметр квадрата 20 см. Чому дорівнює його площа? (25 см2)

Запитання для другого гравця

 1. Графік лінійної функції (пряма)
 2. Що відбувається із показниками під час множення степенів з однаковою основою? (додаються)

Запитання для третього гравця

 1. Скільки бісектрис можна провести у трикутнику? (3)
 2. Який чотирикутник можна назвати і ромбом, і прямокутником, і паралелограмом? (квадрат)

Запитання для четвертого гравця

 1. Яку найбільшу кількість коренів має квадратне рівняння? (2)
 2. Назва якого чотирикутника у перекладі означає «Бубон»? (ромб)

Запитання для п’ятого гравця

 1. Назву якого чотирикутника перекладають як «столик»? (трапеція)
 2. Яку назву має одиниця зі 100 нулями? (гугол)

Запитання для шостого гравця

 1. Назва графіка функції y=k/x (гіпербола)
 2. Як називають відрізок, який сполучає середини сторін трикутника7 (середня лінія)

Другий тур

Запитання на 1 бал

 1. Німецький історик і філософ Освальд Шпенглер казав, що йому відомі три приклади, коли особистість змінювала всесвітню історію: це були Колумб, Коперник і Лука Паччолі. Заслуги перших двох відомі всім, а ось останній, італійський математик, виклав філософську концепцію, в основу якої поклав певне число, і все ідеалізував за допомогою нього. Назвіть це число.

1) 0

2) пі

 1. За який винахід відомого математика Рене Декарта французький король Луї ІІІ нагородив титулом «Великий координатор»?

1) Нумерацію рядів і місць у театрі

2) Уведення в математику змінної величини

3. У якому трикутнику всі висоти перетинаються в одній точці?

1) у будь-якому

2) у рівносторонньому

Запитання на 3 бали

 1. Справжньою чи ні є купюра євро, можна перевірити за її серійним номером. Для цього букву в серійному номері замінюють її порядковим номером в англійському алфавіті, це число додають до інших, потім додають цифри результату, поки не дістають одну цифру. Яка цифра має бути в результаті, якщо купюра справжня?

1) 1

2) 7

3) 8

4) 10

 1. Просте число-паліндром

1) 8

2) 11

3) 22

4) 111

 1. Відрізок, який сполучає дві несусідні вершини чотирикутника

1) Діаметр

2) Діагональ

3) Діапазон

4) бісектриса

Запитання на 5 балів

 1. У якому числі стільки ж цифр, скільки букв у його написанні? (100)
 2. На коротша відстань від точки до прямої (перпендикуляр)
 3. Чим займалися люди, яких у Середньовічній Європі називали «абацистами»? (обчисленням на абаці – одній з перших рахівниць )

Другий тур завершує чемпіонський супербліц, під час якого ведучий ставить усім гравцям по одному запитанню, відповідати на яке потрібно вголос (запитання кожному гравцеві своє). гравець може відповідати відразу без підказок і заробити 5 балів або взяти 4 чи 2 підказки, тоді ціна запитання відповідно зменшується до 3 та 1 бала. Підсумовуючи набрану протягом попередніх турів і супербліцу кількість балів, залишають для третього туру тільки двох гравців.

Запитання для супербліцу

 1. Цей термін означає одиницю зі 100 нулями і назвою пошукової системи в мережі Інтернет. (Гугол)
 2. Яка шахова фігура ходить по діагоналі на будь-яку відстань (слон)
 3. До нас він прийшов від арабів. Вони називали його словом «шей», тобто «щось». Потім замість слова писали його першу літеру «ш». це позначення в арабів запозичили іспанці, тільки замість «ш» вони писали «х», а називали «ш». від іспанців цей знак потрапив до французів. А потім його позначення дійшло і до нас. Що це? (ікс)
 4. Де розташований центр вписаного в трикутник кола? (у точці перетину бісектрис)

Третій тур

Запитання з теми «Най, най, най…»

 1. Найбільше ціле від’ємне число.

1) 1

2) 0

3) -1

4) Не існує

 1. Для скорочення дробів шукають…

1) Найбільший спільний дільник

2) Найменше спільне кратне

3) Найбільше спільне кратне

4) Найменший спільний дільник

 1. Многокутник із найменшою кількістю сторін…

1) 1трикутник

2) Квадрат

3) П’ятикутник

4) шестикутник

 1. Яку найменшу кількість діагоналей може мати многокутник?

1) Жодної

2) 1

3) 2

4) 3

 1. Найкоротшу хорду називають…

1) Діаметр

2) Січна

3) Дотична

4) Радіус

Запитання з теми «Висловлення»

 1. Кому з учених належить висловлювання «А математику вже тому вивчати слід, що вона розум до ладу доводить»?

1) Архімеду

2) К.Гауссу

3) М.Ломоносову

4) М.Лобачевському

 1. Кого з учених називали «Королем математики» навіть його сучасники?

1) С.Ковалевську

2) К.Гаусса

3) М.Ломоносова

4) М.Лобачевського

 1. Про який із математичних методів англійський математик Харді казав, що він подібний до шахового гамбіту, але йде далі, бо гравець у шахи віддає пішака чи фігуру, а математик жертвує усією грою?

1) Метод від супротивного

2) Розв’язування рівнянь

3) Зведення подібних

4) Скорочення дробів

 1. Який із розділів математики Д.Пойа називав мовою, яка користується не словами, а тільки математичним символами , а У.Сойєр – стенографією математики?

1) Арифметику

2) Алгебру

3) Геометрію

4) Теорію ймовірностей

 1. Що Архімед називав теоремою, яку треба доводити щодня?

1) Аксіому

2) Істину

3) Життя

4) любов

Запитання з теми «Многокутники»

 1. У якого многокутника кількість сторін дорівнює кількості діагоналей?

1) Чотирикутника

2) П’ятикутника

3) Шестикутника

4) Восьмикутника

 1. У формі якого многокутника будують стільники бджоли?

1) Квадрата

2) П’ятикутника

3) Шестикутника

4) Восьмикутника

 1. У яком трикутнику висоти перетинаються у вершині?

1) Рівнобедреному

2) Будь-якому

3) Рівносторонньому

4) Прямокутному

 1. на якому автомобілі можна побачити зображення трьох ромбів зі спільною вершиною?

1) Ауді

2) Рено

3) Міцубісі

4) Шевроле

 1. Які многокутники називають рівновеликими?

1) Що мають рівні сторони

2) Що мають рівні площі

3) Що збігаються під час накладання один на одного

4) Що мають рівні кути

Кiлькiсть переглядiв: 126

Коментарi