Використання ІКТ в процесі вивчення економіки

В даний час в сучасній школі ми спостерігаємо, що традиційні форми і методи навчання не задовольняють цілям, поставленим перед освітою. І як наслідок цього, в середній школі активно йде розробка різних варіантів змісту освіти, з'являються нові педагогічні технології, у тому числі й інформаційні. Застосування інформаційних технологій дозволяє реалізувати диференційований підхід до учнів з різним рівнем готовності до навчання.

Інтерактивні навчальні програми, засновані на гіпертекстовій структурі і мультимедіа, дають можливість організувати одночасне навчання школярів, що володіють різними здібностями і можливостями, створити адаптивну систему навчання (Адаптивна система навчання – це комплексна система управління навчанням, яка гарантує адаптацію до індивідуальних особливостей учня.)

Адаптивна система навчання з використанням інформаційних технологій має ряд переваг (слайд 3):

• вона дозволяє зменшити непродуктивні витрати живої праці вчителя; • дає учням широкі можливості вільного вибору власної траєкторії навчання;

• передбачає диференційний підхід до учнів; • підвищує оперативність і об'єктивність контролю та оцінки результатів навчання;

• гарантує безперервний зв'язок у відносинах "учитель - учень"; • сприяє індивідуалізації навчальної діяльності (диференціація темпу навчання, труднощі навчальних завдань і т.п.);

• підвищує мотивацію навчання; • розвиває в учнів продуктивні, творчі функції мислення, інтелектуальні здібності, формує операційний стиль мислення.

При підготовці до уроку з використанням ІКТ вчитель не повинен забувати, що це УРОК, а значить складає план уроку виходячи з його цілей. При відборі навчального матеріалу він повинен дотримуватися основних дидактичних принципів: систематичності та послідовності, доступності, диференційованого підходу, науковості та ін. При цьому комп'ютер не замінює вчителя, а тільки доповнює його.

Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах: як при підготовці уроку, так і в процесі навчання: при поясненні нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі.

При цьому комп'ютер виконує такі функції (слайд 4):

1. У функції вчителя комп'ютер являє собою:

джерело навчальної інформації;

наочний посібник;

тренажер;

засіб діагностики і контролю.

2. У функції робочого інструменту:

засіб підготовки текстів,

їх зберігання;

графічний редактор;

засіб підготовки виступів;

обчислювальна машина великих можливостей.

Розглянемо методи проведення уроків економіки, з використанням інформаційних технологій (слайд 5)

1. Методика роботи з Інтернет-технологіями (подорож по мережі Інтернет, відвідування економічних сайтів, пошук економічної літератури та необхідної інформації);

2. Методика використання методу проектів на уроках економіки із застосуванням засобів Microsoft Office (створення баз даних, електронних таблиць). 3. Методика використання творчих завдань на уроках економіки із застосуванням засобів Microsoft Office (створення рекламних проспектів, бізнес-планів і т. д.)

4. Методика організації комп'ютерного практикуму на уроках економіки (ділові ігри, складання кросвордів, тестові завдання). 5. Методика використання навчально-контролюючих програм на уроках економіки (електронний посібник "Економіка» та ін.)

6. Методика проведення мережевих конференцій на уроках економіки (по локальній мережі або через мережу Інтернет).

За умови систематичного використання інформаційних технологій у навчальному процесі в поєднанні з традиційними методами навчання можна значно підвищити ефективність навчання.

Засоби Microsoft Office, як інструмент підготовки та проведення уроків економіки (слайд 6):

Використання типових програм пакету Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, Access, Publisher в роботі вчителя дає багаті можливості для підготовки до уроків і їх проведення. Текстовий редактор Word представляє великі можливості для створення професійно виконаних документів, художнього оформлення текстів: нестандартне розташування тексту на сторінці, надання враження об'ємності тексту, зображення тіні від написаного тексту, зафарбовування букв візерунком довільного тексту, робота з таблицями, діаграмами, малюнками.

Використання презентаційної графіки (Power Point) дозволяє доповнити текстуальні частині роботи візуальним рядом: малюнком, фотографіями, картинками, ефекти анімації. Пошуки послідовності у побудові візуального ряду є, безумовно, творчими компонентами комп'ютерного викладу матеріалу. Програма Power Point дозволяє підготувати виступ з використанням слайдів, які можна надрукувати, продемонструвати на комп'ютерах індивідуально або за допомогою відеопроектора, а також включити в конспект доповіді або в комплект матеріалів для роздачі учням.

Програма Excel дозволяє впроваджувати в текстуальному частину роботи: таблиці, чисельну інформацію, формули, діаграми і графіки; є однією з найбільш зручних методів вирішення економіко-математичних задач. Використання баз даних (Access) надає можливості розміщення в роботі потрібної довідкової інформації, відібраної за певними критеріями, є засобом збереження великих обсягів інформації.

І, звичайно, незамінним у роботі вчителя є Інтернет. Слайд 7

Є підстави вважати, що комп’ютер дозволить більш глибоко розвити резерви дитини, дасть змогу вчителю працювати творчо, ініціативно, з більшою професійною майстерністю.

Але поряд з перевагами використання ІКТ існують недоліки та проблеми застосування ІКТ:

1. Немає комп'ютера в домашньому користуванні багатьох учнів і вчителів.

2. У вчителів недостатньо часу для підготовки до уроку, на якому використовуються комп'ютер.

3. Недостатня комп'ютерна грамотність вчителя.

4. Відсутність контакту з учителем інформатики.

5. У робочому графіку вчителів не відведено час для дослідження можливостей Інтернету.

6. Складно інтегрувати комп'ютер у поурочну структуру занять.

7. При недостатній мотивації до роботи учні часто відволікаються на ігри.

8. Існує ймовірність, що, захопившись застосуванням ІКТ на уроках, учитель перейде від розвивального навчання до навчання наочно-ілюстративним методом.

Особисто я на своїх уроках часто використовую ІКТ, зокрема:

ü Використання як вчительських, так і учнівських комп’ютерних презентацій при вивченні нової теми.

ü Використання програми тестування на комп’ютерах.

ü Використання дітьми і вчителем мережі Інтернет при підготовці до уроку (учні готують повідомлення на задану тематику).

ü Використання аудіо- та відеозаписів.

На даній комп’ютерній презентації показано проведення одного з таких уроків з використанням ІКТ. (слайди 8-17)

Хочеться завершити свій виступ словами Річарда Баха (слайд 18)

Посередній учитель розповідає,

гарний учитель пояснює,

чудовий учитель демонструє,

а геніальний - надихає.

Тож, давайте будемо геніальними вчителями, щоб надихати наших вихованців на творчі справи.

Дякую за увагу.

Кiлькiсть переглядiв: 308

Коментарi